RETNINGSLINJER FOR AVBESTILLINGRetningslinjer for avbestilling

Du kan avbestille innen 2 uker uten å oppgi årsak, enten skriftlig (f.eks. via brev, telefaks, e-post) eller – hvis du allerede har mottatt varene – ved å sende varene i retur til oss. Fristen begynner å løpe idet du får overlevert denne instruksen skriftlig. Fristen anses for å være overholdt hvis varene returneres eller vi mottar melding om avbestillingen i denne perioden. Avbestillingen må sendes til:

Kingworx GmbH

Industriestr. 2
D-66280 Sulzbach
Tyskland
Telefonnummer: +49 (0) 681 - 965 900 22
Telefaksnummer: +49 (0) 681 - 948 948 97
E-Mail: info@teppe-senter.com

Oppfølging etter avbestilling

Ved gyldig avbestilling skal tjenestene som er mottatt fra begge parter – og eventuelt bruk (f.eks. renter) – returneres. Hvis du ikke kan returnere varen helt eller delvis, eller hvis du bare kan returnere de mottatte tjenestene med redusert verdi, må du eventuelt dekke verditapet. Du kan unngå å måtte betale for verditapet hvis du ikke bruker varen i samsvar med spesifikasjonene og som din eiendom, og hvis du avstår fra alt som kan redusere varens verdi. Varer som er klare eller ikke klare til forsendelse, blir hentet på din adresse. Vi betaler kostnaden til tilbakesending hvis varene har en verdi på mer enn EUR 40,00. Refusjon skal gjennomføres innen 30 dager. For deg begynner fristen å løpe når du sender avbestillingen eller varen i retur. For oss begynner fristen å løpe når vi bekrefter mottakelse.Videre